یکی از بهترین راههای معرفی محصولات، استفاده از پست الکترونیکی است. بدون شک روشی بسیار موثر است. اگر شما بتوانید محصول و یا خدمات خود را از طریق ایمیل به طور مستقیم به مشتریان خود معرفی کنید، شانس بهتری در موفقیت خواهید داشت.

1

ارسال ایمیلهای گروهی معمولا به طور تک به تک کاری بسیار مشکل است حتی اگر...

ادامه مطلب