همگی ما دارای ضعف ها و کاستی هایی می باشیم چرا که طبیعتمان اینطور ایجاب می کند. این نقاط ضعف در تخریب حواس پنجگانه، منطق و تجارب حاصله بشریت تاثیرگذار بوده و سبب به دردسر افتادن و از دست رفتن اعتبار و احترام انسان می گردد. همه افراد یک سری عادات شخصی در زندگی دارند. خوب یا بد.

2

در این کتاب با مفیدترین روشهای ترک عادات بد و منفی آشنا خواهید شد و با به کار بستن این روشها و داشتن خواست و اراده قوی مطمئن باشید هر عادت بدی را می توانید ترک نمایید.

 

این کتاب مفید تقدیم به همه شما دوستان عزیز

چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم، گردآوری و تنظیم شده توسط رضا فریدون نژاد

قیمت: رایگان

 


تاریخ ارسال:   ۲۵ آبان ۹۴